Plommimata arvesti või purunenud plomm veemõõtja küljes võib kaasa tuua ootamatuid sekeldusi. Suurtes kortermajades, kus kõigil korteritel peale ühe on mõõdikud taadeldud või plommitud, võib ootamatult selguda, et summaarne veekulu on oluliselt suurem kui üksikute veemõõtjate näitude summa. Sel juhul on korteriühistud praktikas nõudnud vahe kinnimaksmist korteriomanikult, kelle veemõõtjal puudus plomm või oli see üldse taatlemata. See võib esmapilgul tunduda küll ebaõiglane, sest taatlemata veemõõtja ei pruugi valetada või läks korteriomanikul kiire elutempo juures veemõõtja plommimine meelest ära. Fakt on aga see, et taatlemata või puuduva plommiga veemõõtja omanikul puuduks justkui juriidiline alus vastuvaidlemiseks. Sisuliselt tal nagu ei olekski veemõõtjat. Osades korteriühistutes on välja kujunenud praktika, et ilma veemõõtjateta korterite elanikud maksavad niikaua, kuni nad ei ole soetanud veemõõtjaid, majas mõõtmata jäänud veekoguse kinni solidaarselt. Ja nende kahjuks veearved ainult suurenevad, sest korteritegi veemõõtjad ei mõõda alati nii täpselt nagu me tahaks, viga tekib just väikestest veekogustest. Teinekord võib nii mõnegi tilkuma unustatud kraani või lekkiva loputuskasti läbinud veehulk kajastuda ainult kortermaja üldmõõtjas. Lisame veel üldised veekaod, kas remondist, leketest, vargusest, mida ilmselt ei saa kunagi välistada ning nii võib suures kortermajas tekkida päris suur veekulu. Seetõttu tasub alati üle kontrollida, et veemõõtja oleks ikka korralikult plommitud, taadeldud ja “mõistliku vanusega”. Viimane on eriti oluline, sest iga veemõõtja jaoks on paika pandud teatud ajavahemik, mille tähtaja möödumisel ei garanteeri selle tootja enam arvesti täpsust veehulga mõõtmisel.

Kuidas teostatakse veearvesti paigaldamine?

Vaatamata sellele, et arvesti ise on suhteliselt lihtne mõõteseade ja selle sisu küllalti lihtsa mehaanikaga, on veearvesti paigaldamine keeruline tegevus, mis on targem jätta kogenud santehniku hooleks. Kui ikka varem pole torutöödega varem kokku puutunud ja veemõõtjat vahetanud, siis on targem see tegevus jätta kogenud santehniku hooleks. Ainult kogemustega torumehe poolt paigaldatud veemõõtja tagab selle õige toimimise ja maksimaalselt pika tööea. Samuti väljastab santehnik veemõõtja plommimise, vahetuse või taatlemise kohta akti.

Santehnik.ee kogenud torumehed on valmis Teid aitama nii veemõõtja vahetamisel, plommimisel kui ka taatlemisel.