Torude soojustamine

Torude soojustamine

Kui ilmad muutuvad külmaks, siis suureneb ka tõenäosus, et veetorud ja kanalisatsioon võivad külmuda. Kõige järsemad ilmamuutused toimuvad siis, kui pärast pakast läheb ilm kiiresti soojemaks. Sellisel ajal tuleks olla torude külmumise suhtes eriti tähelepanelik, sest torustiku pinnale tekib kondenseerunud vesi, mis õhutemperatuuri tõustes aitab kaasa toru sisepinna ja torusisese vee jahtumisele. Isolatsioon takistab ka kondenseerumist. Samas vähendab torustiku isolatsioon väga palju torudes olevat müra.

Üheks võimalikuks lahenduseks sellisele probleemile on torude soojustamine. Eriti tasuks torude soojustamise peale mõelda siis, kui torud asuvad näiteks kütteta keldris või mõnes muus külmas ruumis. Soojustada saab vahtplastist, kivivillast või mineraalvillast isolatsiooniga. Soojustuse valik oleneb konkreetsest olukorrast ja alati on mõistlik nõu pidada või soojustust paigaldama kutsuda oma ala torutööde spetsialist.

Mõnikord on torud nii kehvas seisukorras, et torude soojustamine võib osutuda hoopis mõttetuks tegevuseks. Vanade ja roostes torude soojustamisele kulub palju raha, aga lõpptulemus võib ikkagi alt vedada. Sellisel juhul oleks mõistlik kaaluda torustiku renoveerimist, mis nõuab igal juhul torumeeste eriteadmisi ja oskusi.

Torude külmumine pole aga ainus põhjus, miks torusid soojustatakse. Seda tasub teha ka siis, kui soovite vähendada energiakadusid ja -kulusid. Soojavee- või küttetorudes kujutab iga soojuskadu endas kulu, mida on võimalik ennetavalt vähendada, kui kasutada tõhusat soojusisolatsiooni. Näide elust enesest: boiler kütab vee sobiva temperatuurini, pärast seda transporditakse soe vesi toru kaudu vee kasutuskohani. Et vesi püsiks kasutuskohta jõudmiseni torudes õigel temperatuuril, läheb vaja soojusisolatsiooni. Eriti kehtib see juhtudel, kui tegemist on pikkade torudega. 

Meie kogenud santehnikud teostavad järgmisi torud soojustamisega seotud teenuseid:

  • Küttetorude isoleerimine;
  • Tarbevee torude isoleerimine;
  • Kanalisatsiooni torude isoleerimine.

 

 

Kutsu kogenud torumees appi helistades numbril

Santehnik.ee teostab kõiki santehnilisi töid ja pakub operatiivset torutööde teenust. 55510072

* Tööde tellimine ja aja broneerimine ainult telefoni teel: 55510072